Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Klinik Hakkında

Hayvan, bitki ve mikroorganizma formundaki tüm canlıların yapısında var olan kimyasal maddeler ve bu maddeleri yapısında bulunduran canlıların yaşamları boyunca yapılarında oluşan kimyasal süreçlerin incelenmesi biyokimya dalının ilgi alanları arasında bulunmaktadır. 

Temel biyokimya tüm canlıların yapılarında meydana gelen kimyasal tepkimeleri incelerken, Klinik biyokimya, hastalıklara konulan tanılar ve hastalıkların seyri açısından gerek vücudu, gerekse dışarı atılmış veya alınmış farklı sıvı ve doku parçalarının incelenmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda tedavinin izlenmesidir. Klinik biyokimya ile hastalıklara kesin teşhis konulamasa bile, eldeki verilerle biyokimyasal analizlerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi teşhislerin çok daha isabetli konulabilmesi açısından fayda sağlar.

Biyokimya dalında en hızlı gelişme gösteren bölüm olarak gösterilen klinik biyokimya ünitesi, ileri teknoloji ürünü analiz cihazları ve bilgisayar donanımlarıyla bezenmiş laboratuvarlar görünümündedir.

Sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları hastalıkların oluşmadan önlenmesi ve erken tanı amacıyla kullanan uzmanlar, hastalıkları birbirinden ayıran temel farklılıkların tanınması amacıyla da klinik biyokimyadan faydalanmaktadır. Böylece laboratuvar ortamında elde edilen veriler ışığında tıbbi yorumlar yapabilmek ve tedavinin en üst düzeyde etkili olabilmesine yönelik çalışmalar mümkün hale gelmektedir. Hücrelerden en gelişmiş organ yapılarına kadar tüm canlı dokuları inceleyen biyokimya, klinik biyokimya uygulamalarıyla hastalıklar ve oluşma sebepleriyle ilgili analizlerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir bilim dalıdır.

09 Ocak 2023