Kalite Politikamız
23 Haziran 2021


 • 1-Bakanlığımız Sağlıkta Kalite Standartlarına  ve Verimlilik anlayışına uygun sağlık hizmeti sunmak
 •  
 • 2-Yasalar, mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak
 •  
 • 3-Yürürlükte bulunan yasal diğer şartlara uymayı taahhüt etmek
 •  
 • 4-Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak,
 •  
 • 5-Kurumumuz kalite hedeflerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için hasta ve çalışan odaklı hizmet vermek
 •  
 • 6-Kurumumuzda “Kalite Kültürü” nün yerleşmesini, devamlılığını, sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 •  
 • 7-Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği odaklı sağlık hizmet vermek,
 •  
 • 8-Hasta ve Çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
 •  
 • 9-Hasta ve çalışan haklarına saygılı bir kurum anlayışı içinde olmak,
 •  
 • 10- Kurumumuza başvuran tüm hastalarımızın  eşit, zamanında, adil, etkin ve verimli sağlık hizmeti almalarını sağlamak,
 •  
 • 11- Engelli  ve  yaşlı  hastalarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri rahatlıkla alabildikleri “Engelsiz Hastane”  olmak,
 •  
 • 12- Çalışanlarımızın bilgi ve becerisini artırmaya yönelik sürekli hizmet içi eğitimler vermek,
 •  
 • 13- Hasta bakımının tüm yönleriyle  sorgulandığı, hesap verebilir, vicdanlı bir hizmet anlayışı içinde olmak,
 •  
 • 14- Vizyonumuzdan ve ahlaki değerlerden ödün vermeden sürekli daha kaliteli bir hizmet sunumu için çalışmak,
 •  
 • 15- Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek,
 •  
 • 16- En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunu bilmek, çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimine sürekli yatırım yapmaktır.