Değerlerimiz
13 Temmuz 2020

 • Bilimsellik
 • Hasta Odaklılık
 • Sürekli Gelişme
 • Kalite
 • Şeffaflık
 • Hasta Haklarına ve Tıp Etiğine Saygı
 • İşbirliği ve Dayanışma
 • Kalıcı Güven
 • Güvenilirlik
 • Adil ve Hakkaniyetli Hizmet
 • Mahremiyet ve Gizliliği Koruma
 • İnsana ve Emeğe Saygı
 • Bilimsel ve Akılcı Hizmet
 • Ekip Çalışması Bilincine Sahip Olmak
 • Profesyonellik ve Kesintisiz Hizmet
 • Yeniliklere Açık Olmak